Ascender - Solutions For Life
Ascender, szkolenia, defibrylatory

Oferta edukacyjna ASCENDER obejmuje cykliczne szkolenia pracowników państwa Instytucji wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z przepisami BHP.

Szkolenia ASCENDER w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy, co skutkuje zmniejszeniem ilości wypadków oraz ograniczeniem ich długoterminowych następstw. Podnoszą również poczucie bezpieczeństwa pracowników wpływając pośrednio na procesy motywacyjne. Firma ASCENDER została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00105/2008.

Szkolenia ASCENDER prowadzone są przez doświadczonych trenerów posiadających kompetencje zarówno dydaktyczne, jak również dotyczące przekazywanych treści.

Na zajęciach wykorzystane są najskuteczniejsze aktywne metody nauczania oraz nowoczesne pomoce naukowe. Kursy prowadzone są w małych grupach co znacząco wpływa na komfort pracy i osiągane wyniki dydaktyczne. Każde szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której uczestnicy wykorzystują nabyte umiejętności w symulowanych sytuacjach zagrożenia życia.