Ascender - Solutions For Life
Ascender, szkolenia, defibrylatory

W Europie u około 500 tysięcy ludzi rocznie dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia.

W Polsce Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest przyczyną 40 tysięcy zgonów w ciągu roku.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia może zdarzyć się w każdej sytuacji, w domu, w zakładzie pracy, w sklepie, w restauracji, w kinie, w teatrze, na dworcu lub lotnisku. Nagłe Zatrzymanie Krążenia dotyczy każdego bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia.

50% osób, u których wystąpiło Nagłe Zatrzymanie Krążenia nie miała wcześniej objawów choroby serca.
Czytaj więcej

Osiągnięcia technologiczne w dziedzinie medycyny z ostatnich lat stworzyły uniknięcia śmierci spowodowanej stanem Nagłego Zatrzymania Krążenia. Stało się to za sprawą wprowadzenia do powszechnego użytku Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) oraz zapoczątkowania Programu Publicznego Dostępu do Defibrylacji (PAD).

Program PAD zakłada umożliwienie wykonania defibrylacji elektrycznej przez świadków zdarzenia jeszcze przed przybyciem wykwalifikowanych służb medycznych.
Czytaj więcej

Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne to urządzenie, które poprzez elektrody przyklejone do klatki piersiowej poszkodowanego automatycznie analizuje rytm pracy serca, a następnie dostarcza impuls elektryczny dzięki któremu zostaje przywrócona prawidłowa praca serca oraz krążenie krwi.

Urządzenia AED mogą być obsługiwane przez świadków zdarzenia po podstawowym przeszkoleniu, ponieważ po włączeniu wydają osobie udzielającej pierwszej pomocy proste instrukcje głosowe.
Czytaj więcej