Ascender - Solutions For Life
Ascender, szkolenia, defibrylatory

Firma ASCENDER jest renomowaną jednostką certyfikującą w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Certyfikat "Bezpieczna Instytucja" przyznawany jest instytucjom realizującym co najmniej jeden z trzech programów:

Certyfikat "Bezpieczna Instytucja" przyznawany jest na okres dwóch lat od daty wydania i stanowi potwierdzenie wdrożenia rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w Państwa Instytucji.

Recertyfikacja odbywa się każdorazowo na podstawie audytu bezpieczeństwa przeprowadzanego przed upływem okresu ważności Certyfikatu oraz po wdrożeniu zalecanych w raporcie i opinii z audytu działań. Certyfikat wydawany jest w języku polskim i angielskim.

Certyfikat "Bezpieczna Instytucja" jest doskonałym sposobem na przekazanie komunikatu, że w instytucji stosowane są praktyki uznane za najlepsze:

  • Instytucja wprowadza i realizuje wysokie standardy bezpieczeństwa pracy.
  • Instytucja podnosi poczucie bezpieczeństwa pracowników i klientów wpływając pośrednio na procesy motywacyjne i marketingowe.
  • Instytucja stosuje różnorodne narzędzia kontroli jakości co zwiększa efektywność i usprawnia działalność.