Ascender - Solutions For Life
Ascender, szkolenia, defibrylatory

Audyt bezpieczeństwa pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń występujących w Państwa Instytucji, kontrolę spójności i efektywności istniejącego systemu udzielania pierwszej pomocy oraz szczegółową analizę potrzeb edukacyjnych i infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa pracy na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest opinia i raport z audytu stanowiące cenne źródło informacji dotyczących funkcjonowania systemu udzielania pierwszej pomocy w Państwa Instytucji.

Zalecenia zawarte w opinii i raporcie z audytu formułowane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy i wieloletniego doświadczenia posiadanej przez audytorów firmy ASCENDER.

Podczas badania zespół audytorski wykorzystuje techniki takie jak: badanie dokumentów, oględziny oraz wywiad. Czynności audutowe nie mają wpływu na codzienne funkcjonowanie instytucji.

Wszelkie przekazane firmie ASCENDER informacje podlegają ochronie na mocy umowy audytowej oraz oświadczenia o zachowaniu poufności.

Usługa przeprowadzenia audytu jest bezpłatna i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec firmy ASCENDER.

W przypadku zainteresowania działaniami edukacyjnymi lub rozbudową infrastruktury opinia i raport stanowią podstawę do indywidualizacji zakresu usług oferowanych przez firmę ASCENDER.

Badanie przeprowadzane jest w ciągu jednego dnia roboczego, a wyniki audytu przekazywane są w ciągu 14 dni od daty badania. Na życzenie Zleceniodawcy raport i opinia z audytu mogą zostać sporządzone również w języku angielskim.